Vragen? 076 - 525 88 72

PE Actualiteiten Ondernemingsrecht

Programma
Op deze PE-dag Actualiteiten Ondernemingsrecht komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Modernisering van Maatschap, VOF en CV; nieuwe wetgevingsinitiatieven en rechtspraak.
 • Modernisering van Vereniging en Stichting; de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.
 • Modernisering van de NV; een paar opmerkingen over aandelen en beursvennootschap.
 • De BV van 202 kristalliseert uit. Subthema's:
  • Het maatschapachtige karakter van de BV nieuwe stijl;
  • Aandelen zonder stem- en winstrecht; onoverdraagbare aandelen; de eigen AV per aandeel;
  • Certificering van aandelen;
  • Opvolging in het familiebedrijf;
  • Bestuur en toezicht in het familiebedrijf;
  • Groepsvorming en concernleiding;
  • Fusie- en Overname;
  • Besluitvorming en vertegenwoordiging.

Deze bijeenkomst is een interactieve lezing met veel mogelijkheden voor vragen en discussie.

Inleiding
In deze cursus wordt ruim de tijd genomen om in te gaan op het brede terrein van het Ondernemingsrecht, waarbij de nadruk zal liggen op het BV-recht. Actuele ontwikkelingen op het terrein van wetgeving en rechtspraak worden geschetst te aanzien van Maatschap, VOF en CV, Vereniging en Stichting en de BV. Daarnaast zal kort aandacht worden gegeven aan de modernisering van het NV-recht. Ook zal de vraag aan de orde komen of de NV, voor de ondernemer in het MKB, niet een erg aantrekkelijk alternatief is voor de BV.

Resultaat
U volgt een interactieve en praktijkgerichte bijeenkomst van 6 uur. Na deze bijeenkomst zal de kennis van de verschillende vormen van samenwerking in het MKB weer opgefrist en actueel zijn.

Docent
Prof. mr. Kid Schwarz is hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Erasmus School of Law (Rotterdam) en aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Hij is actief adviseur, mediator en arbiter en is een ervaren docent met veel gevoel voor de praktijk.

Datum en locatie
De actuele startdatum en locatie kunt u hier terugvinden.