Vragen? 076 - 525 88 72

Permanente Educatie

Reglement Permanente Educatie bedrijfsopvolging en bedrijfsovername.

Gecertificeerd blijven
Richtlijnen voor het geregistreerd blijven in het RAB register.

Verplichte Permanente Educatie
Het vereiste van permanente educatie vangt aan per de eerste maand van het jaar (januari), volgend op het jaar waarin het Register Adviseur Bedrijfopvolging (RABĀ®) Fiscaal Juridisch diploma is behaald.

PE- vereisten
De PE- Plichtigen dienen elk PE- jaar (= kalenderjaar) tenminste 12 studiepunten (1 studiepunt is een studie-uur of college-uur) te behalen. Van deze 12 punten kunnen zes punten worden behaald door het bestuderen van het door ons toegezonden studiemateriaal. De overige zes punten kunnen worden behaald door het volgen van cursussen of trainingen in het vakgebied. De door u gekozen onderwijsinstelling staat hierbij vrij.

PE- puntenregistratie
De door u jaarlijks gevolgde opleidingsactiviteiten worden vermeld op de persoonlijke profielpagina. Van de door u gevolgde opleiding stuurt u een bewijs van deelname naar Avans+/ Instituut Scire, Postbus 2087, 4800 CB te Breda.

PE- studieactiviteiten
De studiepunten worden toegekend aan diverse studieactiviteiten op het gebied van bedrijfsopvolging en bedrijfsovername. Andere studieactiviteiten die in aanmerking komen zijn ondermeer: specifieke examens of docentschap op het vakgebied van bedrijfsopvolging en bedrijfsovername, dan wel publicaties in vaktijdschriften. In voorkomend geval worden de punten toegekend op basis van bewijsstukken die de RAB geregistreerde zelf moet inleveren.

Puntenwaardering
Bij het RAB onderwijs staat 1 studiepunt gelijk met 1 uur studie(belasting). Bij andere studieactiviteiten wordt de puntentoekenning apart bepaald.

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met Avans+/ Instituut Scire via telefoonnummer 076- 525 88 72 of per mail naar info@instituutscire.nl.