Vragen? 076 - 525 88 72

Organisatie

Raad van Advies
Alle activiteiten van het RAB register staan onder toezicht van de Raad van Advies. De Raad van Advies is een team van belanghebbenden die een bijdrage leveren aan de conceptontwikkeling ten aanzien van onderwijsfilosofie, imago, integrale kwaliteitsverbetering en organisatieontwikkeling. Leden van de Raad van Advies zijn vanuit hun functie nauw betrokken bij bedrijfsopvolging.

De Raad van Advies is als volgt samengesteld:

 • De heer drs. C.P.A.C. Toebosch, Directeur Avans+
 • De heer prof. dr. F. Kwakman, Hoogleraar Professionals & Ondernemerschap Nyenrode Business Universiteit
 • De heer H.M.T.G. Derks MBA, Directeur Personal & Corporate Finance
 • De heer A.H.P.M. Dominicus RS MBA RAB, Directeur Adagium
 • De heer F. Engels, Business Banker
 • De heer drs. G.J. Letink RA RAB, Directeur VeenborghFinance - Management, Control, Corporate Finance
 • De heer drs. B.G.L. Abelen RAB, Directeur Adcorporate International


College van Leerdoelen
Het College van Leerdoelen heeft zich ten doel gesteld de actualiteiten op het gebied van bedrijfsopvolging en overname te vertalen naar concrete leerdoelen. Zij adviseren de opleidingsinstituten een concrete vertaalslag te maken tussen de actualiteiten in de praktijk en het onderwijsprogramma.

Het College van Leerdoelen is als volgt samengesteld:

 • De heer mr. L.H.J. Palmen RAB, Senior bedrijfsadviseur Kamer van Koophandel Limburg
 • De heer F. van Ee RAB RV, Senior Overname Adviseur
 • De heer H.M.T.G. Derks MBA, Directeur  Personal & Corporate Finance

Examencommisie
De examencommisie heeft zich ten doel gesteld het niveau van het examen te bewaken overeenkomstig de leerdoelen.

De examencommisie is als volgt samengesteld

 • De heer A. Meeuwissen RAB, Directeur New Seasons
 • De heer drs. G.J. Letink RA RAB, Directeur VeenborghFinance - Management, Control, Corporate Finance
 • De heer W. de Jong, Relatiebeheerder Adviseur Van Lienden & Kooistra Accountants
 • De heer mr. F. Onstwedder, Partner Marree & Van Uunen belastingadviseurs